Forskningsgruppa møte 11 april 2019

Agenda

 1. Bakgrunn og status i prosjekt Gyrofri
  1. Har vi svart opp til hensikten og forventningene til forskningsprosjektet?
  2. Hva har vi levert og hva har vi igjen?
  3. Utfordringer i prosjektet
 2. Gjennomgang av resultater fra feltarbeid
 3. Vurderinger av risiko for spredning (Drammensregion og/eller fra Sverige)
 4. Innspill og forslag til forvaltningsråd
 5. Sluttkonferanse for prosjekt Gyrofri

Les møtereferat her

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *