Forvaltningsråd

Foto: Agnes Hov Bjellvåg

Forvaltningsråd

AP 4. Forvaltningsråd

Ny kunnskap samles inn og dette skal i prosess mellom forvaltning og forskning danne grunnlag for å gi gode forvaltningsråd for å hindre spredning av G. salaris utenfor dagens i Drammensvassdraget, Lierelva og Sandeelva.

Ny kunnskap

Ny kunnskap i fra dette prosjektet.

Ansvarlige for arbeidspakke 4 (AP 4):

Prosjektleder Lars Wilhelm Solheim

Prosjektleder Lars Wilhelm Solheim

Næring- og miljøseksjonen

Lars Wilhelm Solheim er rådgiver ved Næring- og miljøseksjonen i Vestfold fylkeskommune. Lars er en meget engasjert mann i lokalsamfunnet og har lang fartstid innen fagtema som biologisk mangfold i fersk- og kystvann. Han har mange års erfaring i ulike roller innen forvaltningen. Levende kystkultur og hummerfiske ligger hans hjerte nærmest, samt bevaring av en frisk fiskebestand.