Organisering

Vestfold fylkeskommune ved Lars W. Solheim er prosjektansvarlig og er prosjektleder i samarbeid med co-pilot Agnes Hov Bjellvåg , PL vannområde Horten-Larvik. Videre er følgende institutt ansvarlige for FoU-delen i prosjektet:

Akvaplan-niva – ansvarlig for telemetristudier av fisk, hydrologiske målinger og biologisk ansvarlig

NIVA – ansvarlig for hydrologi og oseanografisk modellering

NINA– ansvarlig for parasittanalyser av fisk

NMBU, Institutt for Naturforvaltning (INA) – telemetristudier av fisk og risikomodellering

Organisasjonskart

Bilde fra oppstartsmøte

Bilde fra oppstartsmøte: Fra venstre til høyre foran: Erik Garnås fra Fylkesmannen i Buskerud, Bjørn Evensen fra Larvik kommune, Kjeltil Hindar fra NINA,, Tore Guthu fra SJff Sjøørretgruppa. Bakre rekke fra venstre: Arne Chr. Geving fra Fylkesmannen i Vestfold, Tor Atle Mo fra NINA, Ann Kristin Jøranlid fra Miljødirektoratet, Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva, Eivind Andersen fra Fylkesmannen i Vestfold og Agnes Hov Bjellvåg, vannområde Horten-Larvik. Bak kamra Lars W. Solheim, Vestfold fylkeskommune.

Referanser

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Lars Wilhelm Solheim, Vestfold fylkeskommune

E-post:larswilhels@vfk.no

Mobil: 954 26 205

Prosjektleder vannområde Horten-Larvik: Agnes Hov Bjellvåg

E-post: agnes@miljokonsulent.no

Mobil: 920 67 878