Langsiktig overvåkning

Foto: Agnes Hov Bjellvåg

Overvåking

Klimaendringene er i dag anerkjent som en utfordring. Samfunnet vet i liten grad hvordan disse endringene vil utvikle seg eller hvordan arter og økosystem vil tilpasse seg endringene. Det vil derfor være nødvendig å opprettholde overvåkningen som foreslås over en lengre periode og trolig så lenge som det finnes G. salaris i Drammensregionen. Omfanget av overvåkningen må vurderes opp mot nye konklusjonene i en ny risikovurdering.

Leveransen i denne arbeidspakken vil være et forslag til overvåkningsprogram basert på resulter fra AP1 og AP2.

Stasjonsnett

Modellert plott med NORkyst800 modellen som viser saltholdigheten i overflaten, Oslofjord. Kilde NIVA/MET.
Modellert plott
Forslag til stasjonsnett og målinger i Oslofjorden kommer her.

Ansvarlige for arbeidspakke 3(AP3):

Prosjektledelsen Gyrofri ved Lars Wilhelm Solheim

Prosjektledelsen Gyrofri ved Lars Wilhelm Solheim

Prosjektledelsen Gyrofri ved Agnes Hov Bjellvåg

Prosjektledelsen Gyrofri ved Agnes Hov Bjellvåg