Oppføringer av Kristin Berg

Ny artikkel i Villaksnytt om prosjektet

«Kan nedbørstopper og flom påvirke salinitet og strømforhold i Oslofjorden slik at det er større risiko for spredning av parasitten til Numedalslågen enn forvaltningen har lagt til grunn?» Les artikkelen «Økt risiko for gyrospredning?» i årets første utgave av Villaksnytt (01, 2023, side. 14).

Skånsom bekjempelse av lakseaparasitt

Forskere tar i bruk nye metoder i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Et prøveprosjekt med klorbehandling av den nasjonale lakseelva Driva har gitt svært gode resultater. Les hele saken her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/skansom-bekjempelse-av-lakseparasitt