Ny artikkel i Villaksnytt om prosjektet

«Kan nedbørstopper og flom påvirke salinitet og strømforhold i Oslofjorden slik at det er større risiko for spredning av parasitten til Numedalslågen enn forvaltningen har lagt til grunn?» Les artikkelen «Økt risiko for gyrospredning?» i årets første utgave av Villaksnytt (01, 2023, side. 14).

Rapport om Overvåknings- og friskmeldingsprogram Gyrodactylus Salaris 2020

Les rapporten om Overvåkings- og friskmeldingsprogram Gyrodactylus Salaris 2020 fra Veterinærinstituttet. Rapporten er i engelskspråklig versjon.

Skånsom bekjempelse av lakseaparasitt

Forskere tar i bruk nye metoder i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Et prøveprosjekt med klorbehandling av den nasjonale lakseelva Driva har gitt svært gode resultater.

Les hele saken her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/skansom-bekjempelse-av-lakseparasitt

 

Masteroppgave NMBU 2018: What affects migration and largescale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt? – an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations

Master’s Thesis 2018 60 ECTS av Karina Gjerde, NMBU
Faculty for Environmental Sciences and Natural Resource Management
Thrond Oddvar Haugen
What affects migration and largescale area use of brown trout (Salmo trutta) smolt?
– an acoustic telemetry study from four Oslofjord populations

Forskningsgruppa møte 11 april 2019

Agenda

 1. Bakgrunn og status i prosjekt Gyrofri
  1. Har vi svart opp til hensikten og forventningene til forskningsprosjektet?
  2. Hva har vi levert og hva har vi igjen?
  3. Utfordringer i prosjektet
 2. Gjennomgang av resultater fra feltarbeid
 3. Vurderinger av risiko for spredning (Drammensregion og/eller fra Sverige)
 4. Innspill og forslag til forvaltningsråd
 5. Sluttkonferanse for prosjekt Gyrofri

Les møtereferat her

Miljødirektoratet vil på sikt utrydde lakseparasitt fra Drammensregionen

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet klarsignal til å begynne å utrede bekjempelse av lakseparasitten Gydodactylus salaris fra Drammensregionen, den siste regionen uten bekjempelsesplan.

En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet konkluderte tidligere i år med at lakseparasitten Gyrodactylus salaris kan utryddes i Drammensregionen ved hjelp av ulike metoder. Drammen er den eneste regionen hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en plan for utryddelse, og det har blitt stilt spørsmål om det er realistisk å utrydde parasitten her.

Miljødirektoratet har publisert på sin nettside.

Les mer om saken her