Oppføringer av gyrofri

Studie av vandringsmønster for fisk

Bent Magnussen, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk har sendt oss en film om radiomerking av fisk i prosjektet Gyrofri. Innsamling og radiomerking av fisk er i full gang igjen. Sist helg ble det fanget ett ok antall fisk som ble merket. Vi fortsetter nå til helgen. Her er film fra sist helg, lagd av Eivind Berulfsen:

Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri pdf-versjon Dato: 21.09.2017 Dato/tid 15.09.2017/ kl. 1000 – 1415 Sted Høyt og Lavt/Kjærra Fossepark. Tilstede Lardal kommune v/Finn Roar Brun, VFK v/Lars W. Solheim, VO Horten – Larvik/Aulivassdraget v/Agnes Hov Bjellvåg, NINA v/Tor Atle Mo, FMVE v/Arne Christian Geving, FMØs v/Leif R. Karlsen, Sande kommune v/Bjørn Elnan, NIVA, Thrond Haugen, UMBU […]

Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri                                                   Dato: 20.12.2016 word-versjon Dato/tid 25.11.2016./ kl. 1000 – 1400 Sted Sande kommune Tilstede VFK v Lars W. Solheim og Agnes Hov Bjellvåg, Akvaplan-niva v Guttorm Christensen, Vet.inst v Tor Atle Mo, FMVe v Arne Christian Geving, ,NJFF v Øyvind Fjeldseth, ØFK v Marte …. og Helen Gabestad, FMØs v Leif […]

Referat Gyrofri

Referat fra møte Gyrofri                                                   Dato: 23.04.2016 word-versjon Dato/tid 15.4.2016./ kl. 1000 – 1400 Sted Fylkesmannen i Vestfold Tilstede VFK v Lars W. Solheim og Agnes Hov Bjellvåg, Akvaplan-niva v Guttorm Christensen, Miljødir v Anne Kristin Jøranlid, Vet.inst v Tor Atle Mo, FMVe v Arne Christian Geving, Mattilsynet v Erik Sørlie, NJFF v Øyvind Fjeldseth, […]

Gyromøte Adamstua

Møte Mattilsynets hovedkontor 25.02.16, Adamstua, møterom 210 Deltakere: Representanter for Miljødirektoratet og Mattilsynet Ann Kristin Jøranlid Miljødirektoratet, Erik Garnås FM Buskerud, Terje Wivestad FM Oslo og Akershus, Arne C. Geving FM Vestfold, Leif-Roger Karlsen FM Østfold, Erik Sørlie Mattilsynet Region Øst, Julie Grimstad Mattilsynet Region Øst, Martin Binde Mattilsynet HK seksjon fiskehelse og –velferd, Ivar […]

Referat Gyrofri

Referat fra styringsgruppa Gyrofri 08.02.2016 Word-versjon   Dato/tid 8.2.2016 kl 09-12 Sted Fylkesmannen i Vestfold Tilstede Lars W. Solheim, Guttorm Christensen; Tor Atle Mo , Arne Christian Geving Forfall Behov for et raskt møte mht finansiering gjorde at PL valgte å kalle inn få personer. Referent Lars W. Solheim Vedlegg www.gyrofri.no     SAK GF* […]

Prosjekt Gyrofri har fått støtte fra Oslofjordfondet

Forskningsprosjektet Gyrofri har som formål å innhente kunnskap om risikoen for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Drammensvassdraget til Oslofjorden. Oslofjordfondet har nå behandlet vår søknad, og i dag har vi fått tilsagn på hele beløpet som det er søkt støtte til. Vi fikk også meget gode skår på vår søknad. Vi arbeider nå med å […]