Feltarbeid 2018

Feltplanen er nå i ferd med å bli lagt – dette er biologi så her skjer endringer raskt!
Utarbeidet av feltansvarlige Guttorm Christensen, Akvaplan-niva i samarbeid med Thrond Haugen, NMBU-MINA

Vi starter utsetting av lyttebøyer i begynnelsen mai. Da tas vinterbøyene inn og nye settes ut i et nettverk mye likt det som ble gjort i 2017. Vi velger å kutte ned på de loggerne som står midt i skipsleia og fiskefelt og heller setter ut flere loggere i elvemunninger. Dette basert på resultater fra 2017.

 Feltplan 2018 – Gyrofri Uke
Aktivitet 17 18 19 20 26 27 42 43 44 45
Utsetting av loggere og salinitetsmålere   x x                  
Måling av salinitet   x x                  
Opptak av loggere x x             x x    
Innhenting av data loggere     x     x x       x x
Merking av fisk (smolt og voksenfisk) – Drammen, Lier, Sande og Selvikbekken   x x x                
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *