Påskemøte 20.mars 2018

Påskemøte 20. mars-18, Ilene Natursenter i Tønsberg

Agenda:
1. Faglig gjennomgang og deling av kunnskap.
2. Er vi i rute? Et blikk mot høsten og våren 2019. Hva skal vi levere.
Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019, leveranser og samlinger.
Fremdrift, behov og økonomi og rapportering.
Spørsmål: Har vi ny viten som krever endringer i prosjektet? Hvilke behov har vi fram mot våren 2019?
Mattilsynet? Miljødirektoratet? Ekspertgruppa for gyrostrategi i Drammensregionen? Hvilke behov har partnere i prosjekt Gyrofri slik de ser det nå?

Del 1. Faglig gjennomgang. Se foredragsholdernes PP.
 Fra Gyrofri, Guttorm Christensen, Thrond Haugen, Karina Gjerde.
 Fra FjordOs I og II, Karina Hjelmervik.
 Nytt fra Mattilsynet, Geir Jacobsen.
 Nytt fra Ekspertgruppa, Tor Atle Mo og Morten Eken.

Del 2. Hvem bidrar med hva og når? Gjennomgang av framdrift og økonomi.
1. Arbeidsplan høsten 2018 og våren 2019. Prosjekt Gyrofri skal etter planen være avsluttet før sommeren 2019. Ajourføring arbeidsplan? Alle leveranser må være gjort ferdig i løpet av våren 2019.
2. Prosjektet skal gjøres opp og regnskapsmessig balanseres ut ved rapportering til bidragsytere, herunder særlig Oslofjordfondet. Status økonomi.
3. Hvordan rigger vi skrivegrupper og deling av kunnskap og ikke minst kan vi allerede nå sette av tidspunkter for leveranser?

Møtereferat: 2018 03 20 Påskemøte referat 8.4.18.Rev.180428AHB

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *