Status for prosjekt Gyrofri

NIVA har gjennomgått statistikk for vannføring i Drammensvassdraget som er publisert i vedlagt rapport Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva, 7152-2017. Her er det vist at flommene hadde høyere vannføring i perioden før 1960. Historien til alle aktuelle vannkraftverk i området er også blitt gjennomgått, og det var rundt 1960 det kom vannkraftverk med magasinering av vann i både Drammensvassdraget og overfor Tyrifjorden. Embretsfoss kraftverk som kom før 1. verdenskrig var et elvekraftverk uten mulighet til å regulere vannføringen noe særlig. I et klimaperspektiv med mer intens nedbør kan man altså nærme seg vannføringsvariabiliteten en hadde før 1960.

Hydrografiske målinger som tas

I ØKOKYST programmet blir tatt CTD målinger på fire stasjoner i Ytre Oslofjord (Torbjørskjær, Missingene, Bastøy og Breiangen) hver måned. Disse målingene vil være svært nyttig og vil bli gjort tilgjengelig for GyroFri.

Rapporten: Modellering Drammensvassdraget 7152-2017

NIVA tar CTD målinger i Breiangen, Solbergbukta og innenfor Svelvikterskelen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *